Spara energi och minska risken för fuktskador

En lufttät byggnad har många fördelar: Du sparar energi samtidigt som du minskar risken för fuktskador, komfortproblem, ljudspridning och försämrad luftkvalitet.
Kort sagt – friskare luft i ett tystare hus, med minskad risk för fukt och mögel. Och du sparar kronor och ören på elräkningen.

• Det kan skilja upp till 30 kWh per kvadratmeter på en tät respektive otät byggnad
• Vid en försäljning är det givetvis en fördel att ha dokumentation på att huset är täthetsprovat