Vad innebär täthetsprovning och termografering?

För att få ett energisnålt hus måste man se till att det har ett välisolerat och lufttätt skal.
Finns det läckor i skalet, ja då eldar du – bokstavligen – för kråkorna. Dessutom ökar risken
för fuktskador genom s k konvektion.

• Vid en täthetsprovning trycksätter vi byggnaden med hjälp av fläktar och en s k blower door. Vi mäter hur mycket byggnaden läcker. 
• Termografering görs med en värmekamera som snabbt och exakt berättar var läckagen i husets skal finns.

Med denna information till hands kan du täta och isolera på ett planerat och ekonomiskt sätt. 
Många väljer dessutom att täthetsprova och termografera i samband med större renoveringar. Det är ett enkelt och bra sätt att kontrollera kvaliteten på utfört arbete.

Det är en fördel att låta göra täthetsprovningen och termograferingen samtidigt – möjligheterna att hitta de läckor man söker blir betydligt större. Med enbart termografering hittar man främst eventuella köldbryggor, d v s konstruktionsdetaljer som kan leda kyla från utsidan till den varma insidan.

Täthetsprovning och termografering används idag vid bl a
– energideklarationer
– energibesiktningar
– ombyggnationer
– nybyggnationer
– renoveringar, för att spara energi och förbättra mekanisk ventilation